Reglement van de Schaakclub Holy 

 

Schaakclub Holy is opgericht in 1977 door Koos van der Vaart en anderen.

Onze club is niet aangesloten bij de KNSB.  We zijn geen rechtspersoon.

We schaken in het ontmoetingscentrum van Senioren Welzijn, De Bijenkorf, Reigerlaan 100, tel. 4743066.  Volgens het clubreglement van Sen.Welzijn kunnen alleen 55-plussers (m/v) lid worden. Per kwartaal vullen we een formulier in met naam en geboortejaar van de leden waarop de bijdrage aan Senioren welzijn wordt bepaald. Die bijdrage is 40 Euro per jaar per lid.

De contributie is 54 Euro per jaar per lid. Het verschil van 14 Euro is voor prijzen en materiaal.

 

Tijdstip: Op dinsdagmiddagen, van 14.00 uur tot 16. 15 uur. Graag aanwezig om 13.45 uur

 

De wintercompetitie loopt van eind augustus tot juni. Een computer-programma bepaalt wie tegen wie speelt. Kun je een keer niet komen, dan s.v.p. tijdig, d.w.z. voor 11 uur op de speeldag, liefst de dag ervoor , afmelden bij de wedstrijdleider,  liefst per email, tel 0104600283 . Niet- of te laat afmelden betekent een verliespartij.  De stand

is te zien op onze website  www.schaakclubholy.nl of   schaakclubholy.nl

 

De winnaars van de  groepen waarin de wintercompetitie is ingedeeld krijgen bij de start van het nieuwe seizoen een prijsje.

 

Ook organiseren we de Koos van der Vaart wisselbeker competitie. Liefhebbers kunnen zich hiervoor melden aan het begin van het seizoen.

 

Het seizoen start met een simultaanwedstrijd tegen de sterkste clubleden en/of gastspelers.

Op de dinsdagmiddagen rond  Kerst en Pasen wordt in groepjes van 4 tot 6 man gespeeld, met een attentie voor alle aanwezige leden.

Elke 5 jaar is er een lustrumtoernooi. In maart 2022 gaan we ons 45-jarig bestaan vieren!

 

In de zomercompetitie, van juli tot september, ook op dinsdagmiddag, wordt geschaakt in groepjes van 4-6 man, 12 of 20 minuten per partij. U kunt er ook voor kiezen  1 op 1 te spelen. Afmelden hiervoor is niet nodig.

De wedstrijdleider vormt groepjes van de aanwezigen, liefst van ongeveer gelijke sterkte. Sjaak Groeneveld verzamelt uitslagen en maakt de winnaar bekend, bij de start van de wintercompetitie.

 

Op donderdagmiddagen  kan je komen spelen in de hal van de Bijenkorf. Dat gaat buiten de competitie om.

De contributie is (in 2022) 54 Euro, waarvan 40 Euro naar Sen.Welzijn gaat.  Het verschil is voor prijsjes en kadootjes, of voor materiaal-aanschaf. Graag begin  januari de contributie overmaken op rekening nr. NL17INGB0002480392 t.n.v. D.C. v Warendorp onder vermelding van Contributie Schaakclub Holy. Deze rekening is van de club en wordt beheerd door de penningmeester. Een kascontrole-commissie controleert jaarlijks de administratie .  

 

Na de wedstrijd de stukken correct opbergen, en lege kopjes etc. naar de balie brengen. Bij aanvang en na afloop helpen we elkaar met opstellen, opruimen en schoonmaken.

 

Het vrijwilligers-bestuur wordt gevormd door:

                                                               Telefoon      Email

Voorzitter:             Vacature          

Wedstrijdleider:    Dirk Brijs                    4600283    dirk.brijs@gmail.com

Penningmeester:   Dick van Warendorp  4354679     schaakclubholy@gmail.com

Prijzenman:          Sjaak Groeneveld       4341159

Zomercompetitie: Sjaak Groeneveld       4341159